• darkblurbg

Layur is continu bezig om de website actueel te houden en te controleren op eventuele onjuistheden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zowel Layur, als de met haar samenwerkende ondernemingen, partners en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet alsmede door technische storingen. Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.